Kentsel Tasarım

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
Kentsel Tasarım çalışmaları ile kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlayan, plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan, yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası ilişkilerin tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren ve tüm bu çalışmaları 3. boyutta görselleştiren bir disiplinler arası çalışma yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2845 Sokak No:1 Çankaya / Ankara
Telefon: +90 312 480 07 07 Faks: +90 312 480 07 40
E-posta: info@hisarproje.com.tr

Google Maps : Hisar Proje

Hisar Proje © Tüm Hakları Saklıdır.

Kentsel Tasarım

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
Kentsel Tasarım çalışmaları ile kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlayan, plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan, yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası ilişkilerin tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren ve tüm bu çalışmaları 3. boyutta görselleştiren bir disiplinler arası çalışma yapmaktadır.

Hisar Proje

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2845 Sokak No:1 Çankaya / Ankara
Telefon: +90 312 480 07 07 Faks: +90 312 480 07 40
E-posta: info@hisarproje.com.tr

Google Maps : Hisar Proje

Hisar Proje © Tüm Hakları Saklıdır.

Kentsel Tasarım

DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
Kentsel Tasarım çalışmaları ile kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanıcılar açısından önem taşıyan kesimleri için özel ayrıntıları içerecek biçimde hazırlayan, plan ve projeler ile üst düzeyde kimlik-imaj çalışması, orta düzeyde yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan, yapı-açık alan düzenleme çalışmaları, alt düzeyde ise yapılar arası ilişkilerin tasarımını içeren, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet gibi konularda çözüm öneren ve tüm bu çalışmaları 3. boyutta görselleştiren bir disiplinler arası çalışma yapmaktadır.

Hisar Proje

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2845 Sokak No:1 Çankaya / Ankara
Telefon: +90 312 480 07 07
Faks: +90 312 480 07 40
E-posta: info@hisarproje.com.tr

Google Maps : Hisar Proje

Hisar Proje © Tüm Hakları Saklıdır.